ROK SZKOLNY 2023/2024


I. Dzieci do szkół podstawowych przyjmowane są na podstawie:

 

1. ZGŁOSZENIA do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. Uczeń przyjmowany jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka).
ZGŁOSZENIE  można pobrać z naszej strony i wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie, druk dostępny jest także w sekretariacie szkoły

Plik do pobrania: 
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP2 w Istebnej
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO

2. WNIOSKU do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu  można pobrać z naszej strony i wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) tylko w szkole pierwszego wyboru(pierwszej w kolejności), druk dostępny jest także w sekretariacie szkoły

Plik do pobrania: 
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenia rodziców
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO

Termin składania wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej:

od 06.02.2023 r do 28.02.2023 r.Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Informacje dostępne na gminnej stronie internetowej pod adresem:
https://www.istebna.eu/mieszkaniec/news/zasady-rekrutacji-do-klas-pierwszych-2023-2024

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej

II.  Zapisy do oddziału przedszkolnego:

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w naszej szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 06 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Plik do pobrania:
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w SP2 Istebna

2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do oddziału przedszkolnego SP2 Istebna rozpocznie się dnia 1 marca 2023 r., a zakończy dnia 14 kwietnia 2023 r. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dzieci nie uczęszczające jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.

Plik do pobrania:
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP2 Istebna
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenia rodziców 

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2023/2024

Informacje dostępne na gminnej stronie internetowej pod adresem:
https://www.istebna.eu/mieszkaniec/news/zasady-rekrutacji-do-przedszkola-i-oddzia-w-przedszkolnych-przy-szko-ach-2023-2024


...........................................................................................................................................................................

ROK SZKOLNY 2022/2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na gazetce informacyjnej przy drzwiach wejściowych naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej ogłasza nabór dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od godz. 8.00 do 14.00
 
 

I. Dzieci do szkół podstawowych przyjmowane są na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. Uczeń przyjmowany jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka).
ZGŁOSZENIE  można pobrać z naszej strony i wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie, druk dostępny jest także w sekretariacie szkoły

Plik do pobrania: 
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP2 w Istebnej
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO

2. WNIOSKU do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu  można pobrać z naszej strony i wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) tylko w szkole pierwszego wyboru(pierwszej w kolejności), druk dostępny jest także w sekretariacie szkoły

Plik do pobrania: 
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenia rodziców
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO

Termin składania wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej:
od 07.02.2022 r. do 22.02.2022 r.Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Informacje dostępne na gminnej stronie internetowej pod adresem:
https://www.istebna.eu/mieszkaniec/news/nab-r-do-klas-pierwszych-szk-o-podstawowych-gminy-istebna-w-roku-szkolnym-2022-2023

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszejII.  Zapisy do oddziału przedszkolnego:

1. 
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w naszej szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 04 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r.

Plik do pobrania:
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w SP2 Istebna

2. 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do oddziału przedszkolnego SP2 Istebna rozpocznie się dnia 1 marca 2022 r., a zakończy dnia 13 kwietnia 2022 r.. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dzieci nie uczęszczające jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.

Plik do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP2 Istebna
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenia rodziców 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2021/2022


Informacje dostępne na gminnej stronie internetowej pod adresem:
https://www.istebna.eu/mieszkaniec/news/nab-r-do-przedszkola-oraz-oddziao-w-przedszkolnych-w-szkooach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmin-istebna-na-rok-szkolny-2022-2023

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem